Nereida Villagra

Investigadora Integrada

 
Bacharelato em 'Filologia Classica', na Universitat Autònoma de Barcelona (2000)
DEA (Master) em 'Culturas en contacto el Mediterráneo Antiguo (Filologia grega)', na Universitat Autònoma de Barcelona (2009)
Doutoramento em 'Culturas en contacto el Mediterráneo Antiguo (Filologia grega)', na Universitat Autònoma de Barcelona (2012)
 

Participação em projectos de investigação

 
2000-2003: “El mite grec. Edició i comentari dels mitògrafs grecs” (BFF2000 -0088) dirigit per Francesc J. Cuartero Iborra
2006-2009: “Textos mitogràfics en logògrafs grecs i en els escolis menors a Homer. Edició traducció i comentari” (HUM2006-08652) dirigit per Francesc J. Cuartero Iborra
2009-2012: "Institucions i mites a la Grècia antiga. Estudi diacrònic a partir de les fonts gregues" (2009 SGR 1030) dirigit per Francesc J. Cuartero Iborra
2010-actual: “Els mites a Grècia. Edició i comentari dels mitògrafs antics” (BFF 2010-16301) dirigit per Jordi Pàmias Massana
 

Área de actividade científica


Crítica textual e edição de textos fragmentários.
Mitografia e estudo do mito.
Textos mitográficos conservados em escólios.
 

Principais publicações


1. “Los Tragodumena de Asclepíades de Tragilo: una obra mitográfica”, Faventia 30, 2008, p. 285-295.
2. “Pègasos i el fragment 13 d’Asclepíades de Tràgilos”, in Borrell Vidal, E., Gómez Cardó, P. (eds.) Artes ad Humanitatem, Barcelona, 2010, p. 177-185.
3. “Hipólito curado por Asclepio: un nuevo fragmento de Asclepíades de Tragilo”, in Pàmias, J. (ed.) Parua Mythographica, Utopica Verlag, Oberhaid, 2011, p. 131-144.
4. “Commenting on Asclepiades of Tragilos: Methodological Considerations on a Fragmentary Mythographer”, in Castro, A. & al. (eds.) Learning From The Past: Methodological Considerations on Studies of Antiquity and Middle Ages. Proceedings of the First Postgraduate Conference on Studies of Antiquity and Middle Ages, British Archaeological Reports International Series, Oxford, [in press].
5. “Fragmentary Mythography as a Source: Neoptolemos at Delphi in the Tragodumena”, in Actes du Colloque International «Quelles sources pour l'étude de la Méditerranée antique: approches, enjeux, méthodes (8, 9 d’avril, 2011)», Aix-en-Provence [in press].
6. Coeditor of the book Learning From The Past: Methodological Considerations on Studies of Antiquity and Middle Ages. Proceedings of the First Postgraduate Conference on Studies of Antiquity and Middle Ages, British Archaeological Reports International Series, Oxford.
7. “Tesalias: ciegas, cojas y sin hijos”, Actas del Seminario Internacional “Mito y Magia en Grecia y Roma” celebrado en la Universitat Pompeu Fabra 21-23 de marzo de 2012, [in press].


Contacto: Este endereço de e-mail está protegido de spam bots, pelo que necessita do Javascript activado para o visualizar Este endereço de e-mail está protegido de spam bots, pelo que necessita do Javascript activado para o visualizar

ORCID 0000-0002-3686-3663